Eusing Maze Lock

โปรแกรม Eusing Maze Lock ล็อคหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณให้ปลอดภัยมากขึ้น

เบื่อกันการต้องมานั่งพิมพ์รหัสเข้าเครื่องทุกครั้งอยากใช้งานง่ายๆ ด้วยการคลิกลากเหมือนมือถือด้วยโปรแกรม Eusing Maze Lock ที่จะทำให้การปลดล็อคหน้าตอสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยทีมพัฒนาขึ้นมาโดยทีมผู้พัฒนาชาวจีน เอาไว้ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการป้องกันเครื่องที่มีการใช้งานจากหลายบุคคลในองค์กรหรือ มีผู้อื่นใช้แบบไม่พึ่งประสงค์

Read more

Antibody Cocktail

Antibody Cocktail เป็นนวัตกรรมการรักษาที่หลายประเทศยอมรับ

Antibody Cocktail เป็นนวัตกรรมการรักษา ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในหลายประเทศ ตั้งแต่สหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่น และอังกฤษ โดยเฉพาะในปัจจุบัน (กันยายน 2564) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ยาชนิดนี้ถือเป็นยาหลักตัวสำคัญ ที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ เพื่อต่อสู้กับสายพันธุ์เดลต้าที่กำลังระบาดอย่างหนักอีกครั้ง และล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย ได้อนุมัติให้ใช้แบบมีเงื่อนไขภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

Read more