IT Consultant

IT Consultant ที่ปรึกษาด้านไอที ตำแหน่งสำคัญที่มาพร้อมความรู้และประสบการณ์

หากคุณเป็นคนทำงานสายไอที ที่สั่งสมประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมามากมาย พร้อมเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ อยากเปิดโอกาสให้ตัวเราได้ก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งงานที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ลองมาเปิดมุมมองดี ๆ เกี่ยวกับ IT Consultant หรือ “ที่ปรึกษาด้านไอที” ว่าตำแหน่งงานนี้มีความสำคัญอย่างไรกับการทำงาน หน่วยงาน หรือองค์กร เพราะนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพิเศษแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาได้รอบด้านอีกด้วย วันนี้เราลองมาทำความรู้จักที่ปรึกษาด้านไอทีกัน

Read more

How to Digital Marketing

How to Digital Marketing ให้ถูกใจลูกค้า ด้วยการทำ A/B Testing

สำหรับการทำการตลาดในยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Digital Marketing ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจในปัจจุบันไปแล้ว ทั้งพนักงานที่อยู่ในออฟฟิสหรือ Freelance ด้วยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลแทบจะทุกที่ ทุกเวลา และด้วยความที่เป็นดิจิทัล (Digital) ทำให้การทำการทดลอง (Experiment) เพื่อเก็บข้อมูล (Data) นั้นเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น ซึ่งทำให้นักการตลาดนั้นสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึก (Insight) ได้มากเพียงพอที่จะวิเคราะห์และประเมินได้ว่าแคมเปญที่ทำไปนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ควรต้องแก้ไขตรงไหนให้ถูกใจลูกค้ามากขึ้น สิ่งเหล่านี้สามารถเก็บข้อมูลได้ด้วยหลักการ A/B Testing เพื่อสร้างการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Read more