IT Consultant

IT Consultant ที่ปรึกษาด้านไอที ตำแหน่งสำคัญที่มาพร้อมความรู้และประสบการณ์

หากคุณเป็นคนทำงานสายไอที ที่สั่งสมประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมามากมาย พร้อมเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ อยากเปิดโอกาสให้ตัวเราได้ก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งงานที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ลองมาเปิดมุมมองดี ๆ เกี่ยวกับ IT Consultant หรือ “ที่ปรึกษาด้านไอที” ว่าตำแหน่งงานนี้มีความสำคัญอย่างไรกับการทำงาน หน่วยงาน หรือองค์กร เพราะนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพิเศษแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาได้รอบด้านอีกด้วย วันนี้เราลองมาทำความรู้จักที่ปรึกษาด้านไอทีกัน

อันดับแรกเราต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่า “ที่ปรึกษาด้านไอที” กันก่อน คำว่า “IT” ย่อมาจาก Information Technology หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ นั่นหมายถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้การทำงานได้ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

  • ความเชี่ยวชาญ

           คนที่จะสามารถให้คำปรึกษาผู้อื่นได้จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ ให้มากกว่าบุคคลทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคือที่ปรึกษาทางด้านความงาม คุณก็ควรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความสวยความงามมากกว่าคนอื่น ๆ หรือถ้าคุณเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายคุณก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้เรื่องข้อกฎหมาย ดังนั้น ที่ปรึกษาด้านไอทีก็จำเป็นต้องมีความสามารถในเรื่องเทคนิคและเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบ ดูแล ซ่อมแซม เพื่อให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรพร้อมปฏิบัติติงานได้อยู่เสมอ

  • มีทักษะในการพูด

           ทักษะในการพูดที่กล่าวถึงไม่ใช่เพียงการพูดเพื่อให้บุคคลอื่นรับฟังเท่านั้น ผู้พูดจำเป็นต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายของสารที่ต้องการจะสื่อกับผู้อื่น เพื่อให้คนในองค์กรเกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันกับผู้พูด และให้ทุกคนปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางแผนเอาไว้จนเกิดประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด

  • อวัจนภาษา

           นอกเหนือจากการพูด อวัจนภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ การที่จะเป็นที่ปรึกษาให้องค์กร หรือผู้อื่น ภาพแรกที่ทุกคนมองเห็นคือบุคลิกภาพ สายตา สีหน้า การใช้น้ำเสียง ภาษากาย รวมถึงเสื้อผ้าการแต่งกาย ก็มีผลต่อความน่าเชื่อถือเช่นกัน ดังนั้นอย่ามองข้ามเรื่องนี้เด็ดขาด

  • มีทักษะในเรื่องการจัดการธุรกิจ

           ถ้าคุณอยากให้ทุกอย่างในองค์กรเป็นไปได้อย่างราบรื่น ทักษะการบริหารจัดการร่วมกับความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยิ่งต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะคุณจำเป็นต้องใช้ทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันในไปการนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับองค์กรมากที่สุด

  • จัดการกับปัญหาได้อย่างชาญฉลาด

           เพราะทุกการทำงานอาจไม่ราบรื่นอย่างที่คิด ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจำเป็นจะต้องมีผู้ที่ช่วยนำทาง และหาทางออกให้ได้โดยเร็วเพื่อให้องค์กรได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ที่ปรึกษาด้านไอทีนี่แหละที่จะต้องคอยคิด วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และตัดสินใจจัดการกับทุก ๆ ปัญหาให้ได้

  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

           ในทุก ๆ สายงานล้วนต้องทำงานภายใต้ความกดดันอยู่แล้ว แต่ที่ปรึกษาด้านไอทีอาจต้องแบกรับความกดดันมากกว่าผู้อื่น เนื่องจากต้องคอยให้คำปรึกษา แนะนำ จัดการระบบ แก้ไขปัญหา ทุก ๆ ปัจจัยส่งผลให้เกิดความกดดัน และแน่นอนว่าถ้าคุณสามารถรับความกดดันที่เกิดขึ้นได้งานนี้ก็จะพาให้คุณประสบความสำเร็จในสายงานที่เลือกเช่นกัน 

           หากคุณมีคุณสมบัติข้างต้นที่กล่าวมางานที่ปรึกษาด้านไอทีก็เป็นหนึ่งงานที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถอยู่ไม่น้อย เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โรคระบาดค่อย ๆ คลี่คลายลง นั่นหมายถึงว่าธุรกิจต่าง ๆ จะเริ่มกลับมาขยายตัวอีกครั้ง ที่ปรึกษาด้านไอทีก็จะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นอย่างแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.