Macrium Reflect Free

โปรแกรม Macrium Reflect Free สำรองข้อมูลทุกชนิดตั้งแต่ไฟล์เดียว

โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการสำรองข้อมูล สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ที่คุณใช้กันในบ้านครัวเรือน ด้วยโปรแกรม Macrium Reflect Free หรือ แม้แต่ออฟฟิศสำนักงานของคุณเอง มันถูกพัฒนาโดยบริษัท Paramount Software ประเทศอังกฤษ

Read more