Toxic people

Toxic people สาเหตุหลักที่บั่นทอนกำลังการทำงานของทีม

ยังคงเป็นท็อปปิคที่พูดถึงกันได้อยู่เสมอและเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถพบเจอได้ แถมยังอาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้บางคนต้องหางานใหม่ ด้วย Toxic People นี้ ทำให้การย้ายที่ทำงานบางคนย้ายแล้วไปเจอที่ทำงานใหม่ที่มีแต่คนดีๆ ก็ถือว่าโชคดีไป แต่บางคนกลับต้องหนีเสือปะจระเข้ ย้ายออฟฟิศแล้วก็ยังเจอคน Toxic อยู่ดี

Read more

Ctrip Book Hotels and Flights

Ctrip Book Hotels and Flights แอปฯ จองตั๋วสำหรับเที่ยวออนไลน์

จองได้ทั้งที่พักและตั๋วเครื่องบินในแบบออนไลน์ มีสมาชิกใช้งานกว่า 60 ล้านคน พร้อมผู้ใช้งานจริงที่พร้อมรีวิวสถานที่ต่างๆ กว่า 30 ล้านคน แอปฯนี้มีชื่อว่า  Ctrip Book Hotels and Flights มีโรงแรมให้จองกว่า 500,000 แห่ง ไฟลท์เครื่องบินกว่า 10,000 ไฟลท์ใน 199 ประเทศ 

Read more