POSVis

โปรแกรมบริหารขายหน้าร้าน POSVis ใช้งานง่ายรู้ผลกำไรแบบเรียลไทม์

โปรแกรมขายหน้าร้าน ที่สามารถใช้งานบนระบบคลาวด์ โปรแกรมนี้มีชื่อว่า POSVis เป็นที่ใช้ง่าย ดูผลประกอบการแบบเรียลไทม์ รองรับการบริหารร้านค้าได้มากกว่า 1 สาขา รองรับการขายหน้าร้านแบบสแกนบาร์โค้ดหรือแบบสัมผัส รองรับการชำระเงินในรูปแบบต่างๆ สามารถกำหนดได้ เช่น เงินสด,บัตรเครดิต,เงินเชื่อ,โอนผ่านธนาคาร หรือ การชำระเงินแบบผสม ออกใบเสร็จขายแบบย่อได้ทั้งขนาดสลิป 58 mm. / สลิป 80 mm

ก็ยังมีระบบบริหารข้อมูลพนักงาน ระบบบริหารข้อมูลสินค้า รองรับการกำหนดราคาสินค้าปลีก หรือ ราคาขายส่งได้ ระบบสร้างบาร์โค้ดสินค้า รองรับการทำสต็อกสินค้าได้ ทั้งในรูปแบบสั่งซื้อสินค้าแบบ PO หรือ จัดการสต็อกเอง รองรับการโอนสินค้าไปยังสาขาอื่นได้ ระบบรับเข้าสินค้าเฉลี่ยนต้นทุน FIFO LIFO รองรับการตั้งค่าสินค้าแบบไม่ตัดสต็อกได้ กรณีเป็นสินค้าบริการ รองรับการสร้างโปรโมชั่นส่วนลด หรือ การลดสินค้าแบบกำหนดเอง

มีระบบฐานข้อมูลของลูกค้า รายงานประวัติการขายสินค้า เงินเชื่อ การยกเลิกรายการขาย ระบบรายงาน สรุปภาพรวมการขายสินค้า กำไร ยอดขาย รายงานสินค้าขายดี รายงานสรุปยอดขายรายวัน เดือน ปี รายงานสรุปยอดขาย จำแนกตามพนักงาน รายงานสินค้าคงเหลือ สินค้าใกล้หมดอายุ รองรับการติดตั้งหลายจุด ภายในร้านโดยไม่ต้องซื้อเพิ่ม ใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม มีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน