ImageMagick

โปรแกรม ImageMagick ดูรูปภาพ แปลงภาพ ตกแต่งภาพผ่าน Command Line

โปรแกรมสำหรับการประมวลผลภาพ ที่สั่งงานผ่าน Command Line กับโปรแกรม ImageMagick สามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบกราฟฟิคหรือ (GUI – Graphical User Interface) และส่งคำสั่งพิมพ์คำสั่งด้วยตัวเอง หรือที่เรียกว่า Command Line ซึ่งรวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องตกใจ ในการที่มันมีความสามารถของ โปรแกรมแก้ไขรูปภาพ และ โปรแกรมดูรูปภาพ หลากหลาย

หากพูดถึงความสามารถในการแปลงไฟล์โดยการพิมพ์คำสั่งของโปรแกรม ImageMagick คุณสามารถใช้คำสั่งนั้นได้อย่างง่ายดาย โดยแค่คุณระบุคำสั่งตามด้วยชื่อไฟล์ที่คุณต้องการแปลงและชื่อไฟล์ปลายทางที่คุณต้องการแปลง ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการแปลงภาพจาก JPG เป็น PNG เพียงพิมพ์ ” convert xxx.jpg xxx.png ” เช่นนี้เป็นต้น มีประโยชน์มากมายในการพิมพ์คำสั่ง Command Line ซึ่งถ้าคุณต้องการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือเขียนสคริปต์ คำสั่งอัตโนมัติ ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย และมันสามารถทำงานกับภาษาการเขียนโปรแกรมหลายอย่างเช่น C ++, .NET, Java, PHP, Ruby, Perl และ COM +

นอกจากนี้ฟังก์ชั่น Image Editors ของ ImageMagick นั้นไม่ซับซ้อน มันมีฟังก์ชั่นที่ช่วยให้คุณสามารถตัดเฉพาะส่วนของภาพ (ครอบตัด), หมุน , พลิก ,แทรกข้อความในภาพ (เพิ่มข้อความ), เพิ่มเทคนิคพิเศษ , สร้าง ภาพเคลื่อนไหว GIF (Animated GIF) โดยการนำภาพนิ่งมารวมกันทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหว และความสามารถอื่น ๆ และยังสามารถสร้างภาพแบบ 3 มิติ (3D)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.